1. Det forutsettes en kontinuerlig tilkomst for kontinuerlig fremdrift dersom annet ikke er avtalt. Ved mindre adkomst, avtales dette i hvert enkelt tilfelle. Underlaget skal være ihht. Norsk Standard. Ved levering må det være adkomst og plass for mobilkran/kranbil og semi lastebil.
 2. Det skal være tilgang til vann for utførelse av støpearbeider, minimum 5 kg trykk og type hageslangekoplinger.
 3. Ansvar for værskader / værtildekning bæres av oppdragsgiver. Minimumstemperatur ved fugestøp/poretetting -10 grader Celsius
 4. Det forutsettes tilgang på 3-fas, 32 amp. 230 volt strømuttak, vann til vask av utstyr, samt godt lys inn til arbeidsområdene.
 5. Oppdragsgiver er ansvarlig for å gi rimelig varsel om endring i avtalt fremdrift, senest en uke før avtalt igangsettelsstidspunkt. Ved fremmøte som følge av manglende varsel om endret fremdrift, byggplassens beskaffenhet, eller andre forhold som er utenfor vår kontroll eller ansvarsområde samt stopp i påbegynte arbeider, dekker oppdragsgiver Lydgulvsystemer AS´s medgått tid med normal timerate ( pluss event. overtidstillegg ), reiser, diett, rigging ( herunder transport av utstyr ) samt eventuelle kostnader i forbindelse med forsering av planlagt fremdriftsplaner. Nødvendige spise-,skifte-og toalettbrakke stilles til disposisjon av oppdragsgiver.
 6. Alle opplagringsvegger må ha tilstrekkelig avstivning.
 7. Skader i støpte fuger i herdetiden er oppdragsgivers ansvar.
 8. Det er oppdragsgivers ansvar å utføre nødvendig sikring av arbeidsplassen i henhold til norsk lov, slik at arbeidene kan utføres på en sikker måte. Det skal være god tilkomst til arbeidsområdet slik at våre operatører kan bevege seg trykt og sikkert mellom kran og arbeidsområde.
 9. Tillegg og eller endringer av kontrakt eller kontraktens omfang avtales skriftlig mellom partene før oppstart.
 10. Eventuelle timearbeider kvitteres daglig av oppdragsgiver.
 1. Det forutsettes en kontinuerlig tilkomst for dagsetapper ihht. tilbud på ett felt pr. dag på ryddige flater. Ved mindre adkomst, avtales dette i hvert enkelt tilfelle. Vi forutsetter at feltet er klart til rigging minimum 1 dag før utførelse. Underlaget skal være ihht. Norsk Standard. Ved bruk av pumpebil skal det ryddes plass så nær arbeidsstedet som mulig. Dette for å unngå unødvendig slangebruk.
 2. Ansvar for værskader / værtildekning bæres av oppdragsgiver. Minimumstemperatur ved gulvflate er 12 grader Celsius i herdetiden. For gulvsparkling direkte på betongunderlag må også underlaget ha minimumtemparatur på 12 grader Celsius og oppdragsgiver er ansvarlig for å vedlikeholde temperaturen i herdetiden.
 3. Vinterutgiftene dekkes av oppdragsgiver om ikke annet er avtalt. Oppdragsgiver er ansvarlig for tele og setninger i grunnen. Overforbruk over teoretisk forbruk betales av oppdragsgiver.
 4. Det forutsettes vann inkl tilkoblingsmuligheter til sparkelbil, minimum 5 kg trykk og 3000 ltr/time, samt godt lys inn til arbeidsområdene.
 5. Oppdragsgiver er ansvarlig for å gi rimelig varsel om endring i avtalt fremdrift, senest en uke før avtalt igangsettelsstidspunkt.Ved fremmøte som følge av manglende varsel om endret fremdrift, byggplassens beskaffenhet, eller andre forhold som er utenfor vår kontroll eller ansvarsområde samt stopp i påbegynte arbeider, dekker oppdragsgiver Lydgulvsystemer AS´s medgått tid med normal timerate ( pluss event. overtidstillegg ), reiser, diett, rigging ( herunder transport av utstyr ) samt eventuelle kostnader i forbindelse med forsering av planlagt fremdriftsplaner. Nødvendige spise-,skifte-og toalettbrakke stilles til disposisjon av oppdragsgiver.
 6. Renner, rister, sluk eller andre deler som skal sparkles inn i gulvene, må være montert fast i korrekt posisjon av oppdragsgiver på forhånd. Sparkling av fall til sluk e.l er ikke inkludert i leveransen om ikke annet er avtalt. Dette gjelder også dersom forespørsel etterspør utførelse inkludert fall til sluk e.l.
 7. Skader i gulv i herdetiden er oppdragsgivers ansvar.
 8. Det er oppdragsgivers ansvar å utføre nødvendig sikring av arbeidsplassen i henhold til norsk lov, slik at arbeidene kan utføres på en sikker måte. Det skal være god tilkomst til arbeidsområdet slik at våre operatører kan bevege seg trykt og sikkert på arbeidsområde.
 9. Tillegg og eller endringer av kontrakt eller kontraktens omfang avtales skriftlig mellom partene før oppstart.
 10. Eventuelle timearbeider kvitteres daglig av oppdragsgiver.
 11. Det er oppdragsgivers ansvar å sette ut kotehøyder, merket med overkant ferdig sparkel i minimum hver trappe/heis oppgang.
 1. Det forutsettes en kontinuerlig tilkomst for dagsetapper ihht. tilbud på ett felt pr. dag på ryddige flater. Ved mindre adkomst, avtales dette i hvert enkelt tilfelle. Vi forutsetter at feltet er klart til rigging minimum 1 dag før støp. Underlaget skal være ihht. Norsk Standard. Ved bruk av betongpumpebil skal det ryddes plass så nær arbeidsstedet som mulig. Dette for å unngå unødvendig slangebruk.
 2. Planering / vibrering må ikke foregå i nærheten av støpefeltet under utførelsen. ( anslagsvis 40 meter. )
 3. Ansvar for værskader / værtildekning bæres av oppdragsgiver. Minimumstemperatur ved gulvflate er 10 grader Celsius i herdetiden. For gulv med hardbetong, forutsettes tett bygg. Påstøp på dekker skal temperaturen være + 10 grader celsius i betongdekket og oppdragsgiver er ansvarlig for å vedlikeholde temperaturen i herdetiden.
 4. Vinterutgiftene dekkes av oppdragsgiver om ikke annet er avtalt. Oppdragsgiver er ansvarlig for tele og setninger i grunnen. Vintertillegg for varm betong i tiden 15/10 til 15/4. Overforbruk over teoretisk forbruk betales av oppdragsgiver.
 5. Det forutsettes tilgang på 3-fas, 32 amp. 230 volt strømuttak, vann til vask av utstyr, samt godt lys inn til arbeidsområdene.
 6. Oppdragsgiver er ansvarlig for å gi rimelig varsel om endring i avtalt fremdrift, senest en uke før avtalt igangsettelsstidspunkt. Dersom gulvene skal maskinglattes må arbeidet komme i gang senest kl. 0700, hvis ikke annet avtales. Ved fremmøte som følge av manglende varsel om endret fremdrift, byggplassens beskaffenhet, eller andre forhold som er utenfor vår kontroll eller ansvarsområde samt stopp i påbegynte arbeider, dekker oppdragsgiver Lydgulvsystemer AS´s medgått tid med normal timerate ( pluss event. overtidstillegg ), reiser, diett, rigging ( herunder transport av utstyr ) samt eventuelle kostnader i forbindelse med forsering av planlagt fremdriftsplaner. Nødvendige spise-,skifte-og toalettbrakke stilles til disposisjon av oppdragsgiver.
 7. Renner, rister, sluk eller andre deler som skal støpes inn i gulvene, må være montert fast i korrekt posisjon av oppdragsgiver på forhånd.
 8. Skader i gulv i herdetiden er oppdragsgivers ansvar.
 9. Det er oppdragsgivers ansvar å utføre nødvendig sikring av arbeidsplassen i henhold til norsk lov, slik at arbeidene kan utføres på en sikker måte. Det skal være god tilkomst til arbeidsområdet slik at våre operatører kan bevege seg trykt og sikkert mellom pumpe og arbeidsområde.
 10. Tillegg og eller endringer av kontrakt eller kontraktens omfang avtales skriftlig mellom partene før oppstart.
 11. Eventuelle timearbeider kvitteres daglig av oppdragsgiver. Tilleggsforutsettninger når oppdragsgiver leverer materialer.
 12. Oppdragsgiver er ansvarlig for å levere alle materialer til rett tid i henhold til fremdriftsplan samt nødvendig leveringskapasitet og stå for masseberegninger av de forskjellige materialer.
 13. Oppdragsgiver har ansvar for materialkvalitet. Betong skal være smidig og godt bearbeidelig dvs. synk ca. 18-20 og med eventuell reduksjon av steinmengden. I tillegg skal betongen leveres med optimale herdeegenskaper ved både lave og høye temperaturer.
 14. Materialene leveres ved støpefeltet . Oppdragsgiver holder event. kran, tobb eller pumpe hvis ikke annet er avtalt med Lydgulvsystemer AS. Armeringsjern / matter, isolasjonsmaterialer, plast etc. plasseres slik at de med letthet kan benyttes, max avstand 12 m på samme kotehøyde.

Har du spørsmål til oss?

Lydgulvsystemer AS
Molinna 2, 2750 GRAN

Besøksadresse:
Molinna 2, 2750 GRAN