VELKOMMEN TIL LYDGULVSYSTEMER AS

Lydgulvsystemer AS ble etablert i juni 2000 og er en komplett gulventreprenør på Østlandet. Vi er i dag en av de største aktørene innenfor vårt fag område.

Lydgulv er lydisolering i etasjeskiller mellom 2 eller flere boenheter. I hht byggeforskrift stilles det krav til trinnlyd / luftlyds nivå i nye boenheter. Våre løsninger kan kombinere trinnlyd, vannbåren gulvvarme og gulvsparkel i en og samme pakke. Kontakt oss for å få tilbud på levering og utførelse.

Til nå har vi lagt mange hundre tusen kvadratmeter lydgulv og lyddekke for entreprenører og byggmestere i hele Norge. Vi hjelper deg med å prosjektere det rette gulvet for deg.

Fakturainformasjon

Org.nr.: 982 224 489
Bankkonto: 2030.20.69140
Fakturatype: EHF Faktura

Alternativt
PDF til 982224489@autoinvoice.no

Kontakt oss for nærmere informasjon!