bildet viser en lastebil

Fra byggeplass til ferdig hotell: Park Inn Gardermoen

I byggebransjen er godt grunnarbeid kritisk for å oppnå et bra sluttresultat. Dette fundamentet har Lydgulvsystemer AS vært med på å legge for Park Inn Gardermoen, gjennom blant annet sparkling og montering av baderomskabiner. Prosjektleder i Lydgulvsystemer Knut Gårder forteller at dette er et viktig grunnlag for videre arbeid.

«Jeg har jobbet her i ca. fem år, og styrer prosjekter fra A til Å. Jeg får overlevert et prosjekt fra salgsavdeling hos oss og styrer videre planlegging med blant annet fremdrift, økonomi, bemanning og varebestillinger for prosjektet», forteller Gårder.

Grunnarbeidet bak et hotell

Blant jobbene Lydgulvsystemer holder på med for tiden er Park Inn på Gardermoen. De er enda ikke helt ferdige, men er nå i sluttfasen på prosjektet.

«Det er store arealer, rundt 1000 m2 fordelt på sju etasjer her på Park Inn. Normalt på slike prosjekter legger vi trinnlyd og sparkel, men her har vi ikke lagt trinnlyd bygger gulv direkte på betongdekker/hulldekker. Vi påfører først en primer, for å få sparkelet til å binde seg til betongen, før vi sparkler på betongen for å avrette gulvet, klart for parkett, flis, belegg e.l.», sier Gårder.

Avhenger av godt samarbeid

Prosjektet har AF Gruppen som hovedentreprenør, og de to bedriftene har jobbet tett sammen gjennom hele prosessen. Anders Kirkeby jobber som anleggsleder for AF Gruppen, og har vært anleggsleder på forskjellige byggeplasser i rundt 20 år. Da de trengte en leverandør for gulvsparkling bestemte de seg for å hente inn tilbud, og det var slik de kom i kontakt med Lydgulvsystemer.

«De kom inn på møtet og alt virket positivt. Det var nye ansikter, og vi tenkte at det var på tide å knytte oss en ny erfaring, så vi valgte å gå for dem,» forteller Kirkeby.

Arbeidet levert av Lydgulvsystemer for Park Inn Gardermoen startet allerede før kontrakten deres på prosjektet, gjennom forskjellig tilleggsarbeid, som for eksempel sparkling av ståltrapper. Senere fikk Lydgulvsystemer jobben med å støpe rundt kabinene.

«Før opprinnelig kontraktarbeid startet, ble vi leid inn for å montere baderomskabiner i alle etasjene. Dette er komplette baderom som er ferdig innvendig og som så blir heist inn og plassert på rett plass og i rett høyde», forteller Gårder.

Gleden bak godt byggearbeid

For prosjekter som dette forteller Kirkeby at det er strenge krav rundt dokumentasjon, og det er mye planlegging og arbeid som må utføres for at prosessen skal bli så smidig som mulig. Dette gjelder også for arbeidet med leverandører som Lydgulvsystemer.

«Det har fungert veldig fint, og vi har hatt god dialog rundt arbeidet som skal utføres. Det er klart at det er et stort prosjekt hvor mange firmaer er involvert, og mye planlegging som må gjøres», forteller Kirkeby. «Vi er veldig avhengig av at de vi har med oss følger datoene som er satt, ellers får det ringvirkninger for alle firmaene som kommer etter».

Gårder forteller at han trives godt med denne typen arbeid, fordi det byr på en variert hverdag med motiverende arbeid. Han har tidligere jobbet som tømrer, og forteller at han liker prosessen rundt å se at det endelige produktet gradvis blir til.

«Jeg har alltid vært bygningsarbeider kan du si, og det å bygge og skape noe er det jeg synes er gøy med jobben, samt det å levere fra seg et godt resultat», sier Gårder. «Vi er forsåvidt en liten del i hele byggeprosjektet, men det er likevel en viktig del, som gjør at de får plane gulv de kan bygge videre på».