En erfaren aktør med en ny innovasjon

Lydgulvsystemer har over 20 års erfaring i bransjen, men det hindrer dem ikke fra å skape nye og moderne løsninger. Kringsjå studentby vil få noe av den mest effektive og miljøvennlige lydisoleringen i bransjen.

Det kommer stadig flere studenter til Oslo og det er derfor svært viktig for hovedstaden at det bygges nye studentboliger. Jørgen Alne, formann i SEBY AS, har ledet arbeidet på Kringsjå studentby og forteller at dette er et viktig prosjekt, både for studentene i Oslo og miljøet. På Kringsjå skal miljøvern leve i harmoni med funksjonalitet.

– Vi bygger boliger i tre fordi dette er langt mer miljøvennlig enn andre materialer og sikter på å være så miljøvennlige som mulig – fra A til Å, sier han.

Miljøvern og god lydisolering i fokus

Med dette i tankene falt det SEBY AS svært naturlig å velge Lydgulvsystemer sin innovative nye løsning for lydisolering mellom etasjene i bygget. Denne nye løsningen bruker mindre miljøskadelige stoffer enn hva man finner blant andre løsninger som er vanlige i bransjen.

– Det blir pumpet inn en spesiell blanding av grus, sement og litt vann mellom etasjene. Denne blandingen har mindre miljøbelastning enn den vanlige lydisoleringen med betong, forteller Alne.

Jobben med å pumpe inn grusblandingen krever minimum fire menn – det trengs en til to arbeidere ved maskinen utenfor bygget, en mann ved pumpeslangen som sender blandingen inn til bygget, samt to menn oppe i leiligheten hvor lydisoleringen legges. Det utføres alltid lydmålinger etter endt arbeid, og disse viser at blandingen byr på veldig god lydisolering. Alne er godt fornøyd med resultatet så langt og har full tillit til fagfolkene hos Lydgulvsystemer.

– I tillegg til at denne innovative blandingen er bedre for miljøet, sikrer den også at etasjene er lydisolert på en effektiv måte, sier han.

Store prosjekter krever tillit og god kommunikasjon

Kringsjå studentby er et stort prosjekt hvor det skal bygges tre bygg og 82 boenheter. Det betyr at man må kunne stole på underleverandørene sine. Alne forteller at en av grunnene til at Lydgulvsystemer ble hyret inn for å arbeide med lydisolering, var deres lange fartstid i bransjen og plettfrie rykte.

– På slike store prosjekter er det avgjørende at vi har kjennskap og tillit til underleverandørene våre. Nettopp derfor valgte vi et selskap vi visste vi kunne stole på, sier han.

I store prosjekter er det lite som skal gå galt for at prosjektet skalle havne bak skjema eller komme inn på feil spor. Et godt samarbeid med alle aktørene er avgjørende. Alne forteller at han kjenner Lydgulvsystemer godt og er strålende fornøyd med samarbeidet.

– Kommunikasjonen flyter godt og jeg vet til enhver tid hvordan de ligger an med tanke på tidsskjemaet. Samtidig er de svært selvstendige og kan faget sitt. Det betyr at jeg får sinnsro og kan være trygg på at jobben blir gjort på en god måte, avslutter han.